bild på hur avslutad prenumeration ser ut i verktyget