Prisplan

* Med mail per månad menar vi det totala antalet mail du kan skicka under en månad.
Exempel för bronzekontot: 10 mindre utskick till 1000 mottagare eller ett stort utskick till 10 000 mottagare.