bild på hur prenumerationen status ser ut i verktyget