Kan jag överföra en mall till ett annat konto?

Är man registrerad hos oss på Get a Newsletter får man ta del av spännande funktioner- oavsett vilket konto man tillhör- bland dem hör till att bygga upp mallar, som man även kan överföra från ett konto till ett annat. Detta gynnar våra kunder som använder Get a Newsletter för att bygga upp nyhetsbrev till en tredje part- deras egna kunder- eller om man har två separata konton. Detta sköter vi internt från våra system och det enda du behöver göra är att kontakta oss och ge oss information om:

  1. Användarid:t på den som skapat mallen och till vilket konto som mallen ska överföras till.
  2. Namnet på mallen som ska önskas överföras. Det går endast att överföra mallar som är skapade i blockeditorn.

Notera att det är viktigt att man som Mall-skapare bör kopiera den tilldelade mallen innan överföringen sker då eventuella ändringar som görs av mall-mottagaren reflekteras i ursprungsmallen. En kopia av standardmallen kan ändras och raderas av mall-skaparen utan att det reflekterar på den överförda mallen hos mall-mottagaren.

En mall som inte kopierats innan överföring påverkas layout-mässigt vid eventuella ändringar och riskerar att raderas om mall-skaparen väljer att exkludera mallen från sitt Get a Newsletter konto.

Relaterade artiklar/videon: