Ändra befintligt avsändarnamn

avsandare2

Gå till Mitt Konto och välj ”Avsändare”.

klickaredigera

Klicka på pennan i den högra kolumnen.

redigera

Redigera avsändare och spara.