API & Formulär – Genomgång

Vad är ett API?

Ett API, Application Programming Interface, är ett gränssnitt – en standardiserad uppsättning kommandon och regler – för att på ett enkelt sätt kunna komma åt funktioner i ett annat system eller en annan del av samma system när man programmerar. I det här fallet innebär det att du som har en egen webbsida kan prata direkt med vårt system för att till exempel lägga till och ta bort prenumeranter på dina listor.

API Token

Använd tokens för att koppla upp dig mot vårt API.

Använd tokens för att koppla upp dig mot vårt API.

Om du vill koppla upp dig mot Get a Newsletters API så måste du först skapa ett API Token. En API Token är en unik identifierare för andra applikationer för att kunna koppla upp sig mot Get a Newsletters API. Den används av externa applikationer som ett alternativ för ett användarnamn och lösenord.

Du kan läsa mer om hur du kopplar upp dig till vårt API i vår API-dokumentation.

Vad är ett prenumerationsformulär?

Prenumerationsformulär kan du använda för att samla in fler prenumeranter.

Prenumerationsformulär kan du använda för att samla in fler prenumeranter.

Ett prenumerationsformulär är ett formulär som du kan lägga till på din webbplats eller på digitala medier för att låta folk anmäla sig till ditt nyhetsbrev. Med små enkla steg skapas det automatiskt ett prenumerationsformulär i HTML format som du kan klippa-och-klistra in på din webbsida (om du har tillgång till källfilerna för webbsidan). Om du inte är bekväm med att använda HTML kod så kan du istället använda en länk som vi kallar för prenumerationslänk. Systemet genererar automatiskt en prenumerationslänk när du skapar ett prenumerationsformulär.

En prenumerationslänk är en länk som du kan lägga upp på din webbsida, på Facebook, på Twitter, skicka i ett mail och så vidare för att man ska kunna anmäla sig till ditt nyhetsbrev. Länken leder till ett formulär på vår webbsida där man fyller i för- och efternamn samt e-postadress och sedan klickar på ”Prenumerera på nyhetsbrevet” för att anmäla sig till ditt nyhetsbrev.

När man har anmält sig via prenumerationsformuläret så skickas ett bekräftelsemail till användarens e-postadress för att bekräfta att användaren verkligen vill ha nyhetsbrevet. Det görs för att man inte ska kunna skapa prenumerationer åt andra personer utan deras vetskap eller mot deras vilja.

API & Formulärens egenskaper

Prenumerationsformulär

Namn

Rubriken ”Namn” anger namnet på dina prenumerationsformulär och tokens. Du kan enkelt ändra namnet på formulär och tokens genom att klicka på namnet på respektive formulär/token under fältet ”Namn”.

Lista

Rubriken ”Lista” anger vilken lista prenumerationsformuläret är kopplat till. Tokens saknar detta fält då det inte är kopplat till någon lista.

Verktyg

I verktygsfältet finns endast ett alternativ; att radera befintliga formulär och tokens. Genom att klicka på det röda krysset så tar du bort ett befintligt prenumerationsformulär eller ett token. När du raderar ett prenumerationsformulär så avslutas även kopplingen mellan verktyget och din webbplats. Det innebär att du inte längre kan samla in nya prenumeranter via din webbplats till vårt verktyg. Om du har automatiska utskick kopplade till ett prenumerationsformulär så slutas även dessa att gå ut till nytillkomna prenumerationer via formuläret.

★ Tips:

I översikten på ”API & Formulär” har du möjlighet att se över alla dina befintliga prenumerationsformulär genom att klicka på ”Översikt”. Vi visar dessa i form av en fullständig lista, du kan klicka på namnet på ditt prenumerationsformulär för få ta del av en HTML-kod för formuläret. Detta är lämpligt för dig som glömt bort eller behöver uppdatera med ny information på din webbsida.

Under API Nycklar får du ta del av alla dina befintliga nycklar och hur många prenumeranter du lyckats samla sedan nyckeln skapats samt beskrivning och namn på API Nyckeln. Notera att dessa nycklar endast visas om du skapat dem i vårt gamla- d.v.s. det går inte att skapa nya API-nycklar i vårt befintliga verktyg.

Relaterade artiklar/videon: