API Token

I denna artikel kan du läsa om vad som menas med API token och hur du skapar ett för att koppla andra applikationer mot Get a Newsletters API.

Vad menas med API Token

Ett API Token är en unik identifierare som hjälper andra program att begära tillgång till ett system, i detta fall vårt system.

Du kan läsa mer om hur du kopplar upp dig till vårt API här.

Skapa eller redigera ett API Token.

Om du vill skapa en integration till Get a Newsletter är chansen hög att du måste skapa en API token. Det kan du väldigt enkelt göra genom att:

  1. gå till “Kontakter” > “API & Formulär”.
  2. klicka sedan på “Skapa token”.
  3. Använd tokens för att koppla upp dig mot vårt API.

  4. fyll i namn och beskrivning, klicka sedan på “Spara”.
  5. Fyll i uppgifter, klicka sedan på "spara",

Kopiera koden som du ser längst upp och använd den för att skapa integrationen till vårt system. Läs mer om hur du skapar själva integrationen här.

För att ändra på namn eller beskrivning på ett API token går du först till “Kontakter” > “API & Formulär” > ”Visa mina token”. Klicka sedan på namnet för det token du önskar ändra för att komma till redigeringsläge. När du är klar med att ändra informationen, klicka på “Spara

Raderar API Tokens

Att ta bort ett API Token kan vara bra när det skett otillåtet intrång i ditt system. Genom att ta bort dina tokens så slipper du oroa dig för att någon ska komma över hemlig information

Följ nedan steg för att ta bort ett token:

  1. gå till “Kontakter” > “API & Formulär” > ”Visa mina token”.
  2. klicka på det röda krysset (☓) under ”Verktyg”.
  3. Klicka på ”Radera” för att bekräfta att du vill ta bort token.

När du har bekräftat att du vill ta bort token försvinner integrationen mellan vårt API och ditt system.