Attribut – Genomgång

Ett attribut är extra information om din kontakt som används i syfte för att karaktärisera kontakten och skapa personlig prägel i dina nyhetsbrev. Alla kontakter har attributen e-postadress, förnamn och efternamn i verktyget. Du kan välja att lägga till egna attribut, t.ex. företagsnamn, medlemstyp, land – precis vad du vill. Gå till sidan Kontakter > Attribut för att lägga till de attribut du vill ha.

Om du vill lägga till attribut för många kontakter är det lättaste sättet att importera kontakterna på nytt, tillsammans med sina attribut.

Bra att tänka på:
Attribut fungerar endast när du gör ett skarpt utskick. I testmail fungerar inte attributen men när du gör ett skarpt utskick ska attribut fungera i mailklienten.

Hur används attribut?

Du kan enkelt använda både för- och efternamn och dina egna attribut för att göra dina utskick mer personliga när du redigerar ett utskick eller mall.

Vill du ha fler uppgifter än förnamn och efternamn om kontakten kan du enkelt lägga till egna attribut genom att gå till fliken ”Kontakter” > ”Attribut”> ”Lägg till attribut”.

Nedan har du ett exempel på hur du kan använda attribut:

Du driver en affär och har ett kundklubb med olika rabattnivåer – beroende på hur mycket kunden köper så får denne en rabattsats som är individuell och specifik för just den kunden.

Det är tid för att skicka ut den årliga rabatten till dina kunder och för detta har du skapat attributen ”Medlemstyp” med koden ”[[medlemstyp]]” och ”Rabatt” med koden ”[[rabatt]]” och fyllt i dem för alla användare.

Såhär formulerar du dig:

Hej ##firstname##, du som är [[medlemstyp]]-medlem kan nu få [[rabatt]] % rabatt på dina inköp hos oss.”

Såhär ser det ut i ditt utskick:

”Hej Martin, du som är silver-medlem kan nu få 5 % rabatt på dina inköp hos oss.”

alternativt

”Hej Lene, du som är guld-medlem kan nu få 10 % rabatt på dina inköp hos oss.”

Det är då förutsatt att Martin har ”silver” som medlemstyp och ”5″ i procentuell rabatt angivet i sin kontaktinfo. Lene å andra sidan har ”guld” och ”10″ för motsvarande attribut.

När du importerar kontakter kan du importera egna attribut på samma sätt som de fördefinierade attributen, du väljer bara vilken spalt som motsvarar vilket attribut.

De fördefinierade attributen är:

• ##firstname## ger prenumerantens förnamn (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)
• ##lastname## ger prenumerantens efternamn (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)
• ##email## ger prenumerantens e-postadress (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)

Ett exempel på hur attribut kan se ut i ett mail.

Detta mail inkluderar attributet ##firstname##

Detta mail inkluderar attributet ##firstname##

Lägg till attribut

För att lägga till ett attribut går du till fliken ”Kontakter” > ”Attribut”> ”Lägg till attribut”. Du fyller sedan i valfritt namn på attributet. Vi rekommenderar att du använder ett namn som förklarar vad attributet ska användas till. Slutligen klickar du på ”Spara”. Du kan även klicka på ”Avbryt” om du ångrar dig och inte vill skapa ett attribut.

Lägg till nytt attribut

Under fältet ”Kod att använda i utskick” ser du koden du kan/ska använda i nyhetsbrevet för att attributet ska visas i nyhetsbrevet.

ATTRIBUT

Redigera befintligt attribut

Det är möjligt att redigera ett attribut, du får då möjligheten att ändra namnet på attributet. Detta gör du genom att klicka på namnet på attributet. Fyll i formuläret med önskat namn, klicka sedan på spara.

Du kan även klicka på ikonen som föreställer en penna under fältet verktygsfältet för att redigera attributet. Slutligen klickar du på spara för att återgå till listan över dina attribut.

Ändra på ett attribut genom att klicka ikonen som föreställer en penna.

Radera attribut

Du kan enkelt radera ett attribut genom att klicka på det röda krysset som du hittar under fältet ”Verktyg”. När du tar bort ett attribut försvinner all information som hör till det attributet i informationen för dina kontakter; företagsnamnet, medlemsnivån eller vilket attribut du nu väljer att ta bort.

Ändra på ett attribut genom att klicka ikonen som föreställer en penna.