Automatiska utskick – Genomgång

Fliken ”Utskick” ger dig en översikt över alla dina utskick – från utkast till redan skickade. På sidan för utskick kan du också skapa nya utskick, komma till dina rapporter och skicka iväg de utskick du har förberett. Bland utskick så finns det automatiska utskick som är ett alternativ. Om du har lagt upp utskick som automatiskt så går det ut till dina prenumeranter en viss tid efter att de bekräftat sin prenumeration så visas rubriken ”Automatiska utskick”, med en lista över de utskicken. Eftersom dessa utskick går iväg kontinuerligt så läggs de aldrig under ”Skickade”.

Tänk på att om du lägger till prenumeranter i en lista utan att skicka iväg ett bekräftelsemail, så betraktas de automatiskt som bekräftade och de automatiska utskicken skickas ut som om mottagarna hade bekräftat sin prenumeration när du lade till dem. Ett utskick skickas dock aldrig mer än en gång till en och samma mottagare. Detta innebär att om du tar bort och sedan lägger till samma mottagare igen så får hen utskicket endast en gång.

Automatiska utskickets egenskaper

Under rubriken ”Automatiska utskick” hittar du en lista med alla pågående automatiska utskick. Utkasten är kronologiskt ordnade efter vilket som sparades senast.

Automatiska utskick

Ämne

Rubriken ”Ämne” presenterar det namn som du angett för ditt automatiska utkast, har du inte angivit något namn så fyller systemet automatiskt i ämnet med namnet på mallen som du valt för utkastet. Genom att klicka på utkastet så kan du förhandsgranska det.

Status

Rubriken status påvisar om det automatiska utskicket år fungerande eller inte. Pågående innebär att allting är i sin ordning- att nytillkomna prenumeranter får utskicket och pausat innebär att utkastet har pausats och inte längre skickats till nytillkomna prenumeranter. Du kan välja att starta igång utkastet när som helst.

Skicka efter

Rubriken påvisar när exakt utkastet skickas iväg till den nytillkomna prenumeranten.

Lista

Rubriken ”Lista” påvisar vilken lista det automatiska utskicket är kopplat till och nyhetsbrev skickas iväg till.

Verktyg

Rubriken verktyg visar olika alternativ som du kan åstadkomma med ditt utkast. Bland de finns möjligheten att förhandsgranska, se hur det gått för ditt automatiska utskick, duplicera utkastet och mycket mer. Nedan går vi igenom alla funktioner.

Automatika utskick verkttyg

Verktyg för att hantera automatiska utskick

Under verktyg, som ovannämnt, hittar du genvägar för nedanstående åtgärder som vi ska gå igenom och förtydliga ytterligare.

Förhandsgranska automatiskt utkast

Denna genväg ger dig möjligheten att förhandsgranska visar en förhandsgranskning av ditt utkast i ett nytt fönster.

Se rapport för automatiskt utskick

Genvägen för rapport öppnar statistiksidan för det automatiska utkastet. Där kan du läsa hur många mail som skickats, vilka länkar folk har klickat på och mycket annat. Rapporten uppdateras allteftersom fler utskick görs.

Duplicera automatiskt utkast

Denna genväg skapar ett nytt utkast baserat på detta utskick öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utkast utifrån det utskick du redan har skickat.

Radera automatiskt utkast

Denna genväg raderar det automatiska utkastet. Du får välja om du vill behålla den tillhörande rapporten eller radera den också.

Pausa automatiskt utkast

denna genväg låter dig pausa ditt automatiska utkast. Under den tid som utkastet är pausat skickas det inte till några prenumeranter. När du väljer att starta utkastet igen (genom att trycka på Starta-knappen ) så får du välja om du vill skicka ut utskicket till dem som missat det under tiden det var pausat. Var det ingen som missade utskicket under tiden det var pausat så startar det automatiska utskicket utan frågor.

Redigera automatiskt utkast

Denna genväg visas bara när du har pausat utskicket och det har i syfte att öppna utkastet så att du kan redigera det. Du kan också klicka direkt på utkastets namn för att redigera det, det är samma sak.

Ändra utskickstid

Denna genväg visas bara när du har pausat utskicket och det har i syfte att ge dig möjligheten att ändra hur lång tid efter att någon har bekräftat sin prenumeration som de ska få ett utskick.

★ Tips:

Vissa verktyg, som att skicka ett utskick till nytillkomna prenumeranter eller sprida det i sociala medier (Facebook, Twitter o.s.v.), hittar du under rapporten för respektive utskick.

Verktyg för stoppade automatiska utskick.

stoppade automatisk utskick

Förhandsgranska automatiskt utskick

Genvägen förhandsgranska visar en förhandsgranskning av utskicket i ett nytt fönster.

Rapport

Genvägen rapport öppnar statistiksidan för det automatiska utskicket. Där kan du läsa hur många mail som skickats, vilka länkar folk har klickat på och mycket annat. Rapporten uppdateras allteftersom fler utskick görs.

Skapa nytt utkast

Genvägen skapa ett nytt utkast baserat på detta utskick öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utskick utifrån det du redan har skickat.

Radera automatisk utskick

Genvägen radera raderar ditt automatiska utskick. Du får välja om du vill behålla den tillhörande rapporten eller radera den också.

Starta automatiskt utskick

Har du pausat ditt automatiska utskick så kan du starta utskick på nytt- notera dock att du måste först ha uppgraderat eller inväntat ny månad om din kontobalans är låg. Om några prenumeranter har missat utskicket under tiden som det var pausat/stoppat så får du nu välja om du vill skicka ut utskicket till dem också. Var det ingen som missade utskicket under tiden det var pausat/stoppat så startar det automatiska utskicket utan frågor.

Relaterade artiklar/videon: