Formulär på hemsida byggd med ASP

Ibland får vi frågor från användare om varför det inte fungerar när de lägger upp ett formulär på deras hemsida när hemsidan är byggd med ASP. Anledningen till det är att koden inte kan läggas in direkt som den är på en hemsida som använder ASP, detta eftersom att hela sidan i sig är uppbyggd som ett formulär.

Vi har en annan användare som hade samma problem och löste det genom att göra ett post-anrop i bakgrunden genom att lägga till följande kod:
System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = False
Dim postData As New NameValueCollection()
postData.Add(”email”, ”mailadress”)
postData.Add(”newsletter”, ”newsletterkey”)
postData.Add(”api_key”, ”apikey”)
postData.Add(”next_url”, ”nexturl”)
Dim wc As New WebClient
Dim rsp = wc.UploadValues(”http://admin.getanewsletter.com/api/subscription/add/”, postData)

Byt ut de markerade värdena mot de värden som gäller för dig. Koden är skriven i ASP.NET VB 3.5.

Relaterade artiklar/videon: