Blir för stort radavstånd när jag vill ha ny rad…

Inom datorernas glada värld finns det två typer av radbryt.
Hårt radbryt och Mjukt radbryt.
Det här gäller alltså inte bara för nyhetsbrev, utan även i Word och andra program också.

Hårt radbryt är när du bara trycker på Enter. Då säger du till bakgrundskoden att du vill avsluta den textparagraf du jobbat i och vill påbörja en ny.
Beroende på inställningar för den mallen du jobbar i så kan det bli lite större radavstånd.

Mjukt radbryt är när du håller nere Shift-tangenten samtidigt som du trycker på Enter. Då säger du till bakgrundskoden att du vill vara kvar i den textparagraf du jobbar i, men vill ha ett enkelt radbryt. Då blir det inget extra radavstånd.

 

Värt att notera…
Undvik att försöka tvinga fram ett radbryt med hjälp av mellanslag. I bakgrunden kommer ditt brev använda sig av HTML och i HTML så blir två mellanslag eller fler efter varandra en egen kod som kallas non-breaking-space (fritt översatt till inte-bryta-raden-alls). Den här koden kan tolkas olika mellan olika webbläsare och det kan göra att det ser bra ut på din dator, men konstigt på en annan.
Så överlag när man jobbar med HTML, om det är i nyhetsbrev eller på hemsidor eller någon annanstans, så bör man undvika att göra flera mellanslag efter varandra. Det kan ställa till bekymmer.