Hur används attribut?

Nedan beskrivs ett scenario där vi påvisar hur du bör tänka och förhålla dig till attribut:

Du driver en affär och har ett kundklubb med olika rabattnivåer – beroende på hur mycket kunden köper så får denne en rabattsats som är individuell och specifik för just den kunden.

Det är tid för att skicka ut den årliga rabatten till dina kunder och för detta har du skapat attributen ”Medlemstyp” med koden ”[[medlemstyp]]” och ”Rabatt” med koden ”[[rabatt]]” och fyllt i dem för alla användare.

Såhär formulerar du dig:

Hej ##firstname##, du som är [[medlemstyp]]-medlem kan nu få [[rabatt]] % rabatt på dina inköp hos oss.”

Såhär ser det ut i ditt utskick:

”Hej Martin, du som är silver-medlem kan nu få 5 % rabatt på dina inköp hos oss.”

alternativt

”Hej Lene, du som är guld-medlem kan nu få 10 % rabatt på dina inköp hos oss.”

Det är då förutsatt att Martin har ”silver” som medlemstyp och ”5″ i procentuell rabatt angivet i sin kontaktinfo. Lene å andra sidan har ”guld” och ”10″ för motsvarande attribut.

När du importerar kontakter kan du importera egna attribut på samma sätt som de fördefinierade attributen, du väljer bara vilken spalt som motsvarar vilket attribut.

De fördefinierade attributen är:

• ##firstname## ger prenumerantens förnamn (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)
• ##lastname## ger prenumerantens efternamn (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)
• ##email## ger prenumerantens e-postadress (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)

Ett exempel på hur attribut kan se ut i ett mail.

Detta mail inkluderar attributet ##firstname##

Detta mail inkluderar attributet ##firstname##

Relaterade artiklar/videon