Hur kan jag se vem som har öppnat ett nyhetsbrev?

En av styrkorna med att använda ett verktyg för nyhetsbrev är uppföljningen. I verktyget kan du enkelt se vem som har öppnat nyhetsbrevet, vilka länkar de har klickat på, eventuella avslutade prenumerationer och om det är några e-postadresser som har slutat fungera.

För att se full statistik, gå till fliken ”Rapporter” och klicka på rapporten för att få full översikt av ditt utskick samt vidare information om ovannämnt och möjlighet att exportera statistiken till en Excel-fil som du sedan kan presentera på kund-eller företagsmötet.

bild på hur detaljerade rapporten ser ut i verktyget

Värt att veta är dock att det finns ett mörkertal kring öppningar av ditt utskick, detta innebär att vi inte kan se alla som öppnar ditt nyhetsbrev. Detta beror på tekniska begränsningar- vi baserar all data på när läsaren. Har denne valt att visa bilderna alternativt klickar på en länk så sker det en registrering och endast då kan vi vara helt säkra på att denne öppnat nyhetsbrevet. Eftersom många e-postprogram blockerar bilderna som standard och inte alla prenumeranter klickar på knappen ”Hämta bilder” (eller motsvarande, det beror på e-postprogram) medför detta att det egentligen är några fler som har öppnat ditt nyhetsbrev än vad vi visar.

Relaterade artiklar/videon: