Hur raderar jag en lista?

För att radera en lista så behöver du vara inne på fliken ”Listor”. På sidan hittar du alla dina listor i tabellen som visas. Under fältet ”Verktyg” visas vad du kan göra med listan; redigera eller radera listor. Du ska då välja att radera lista, vilket motsvarar ett rött kryss (☓). Genom att klicka på krysset så raderar du din lista och alla tillhörande prenumerationer.

Genom att klicka på det röda krysset i verktygsfältet så får du möjlighet att radera befintlig lista.

Genom att klicka på det röda krysset i fältet ”verktyg” får du möjlighet att radera befintlig lista.

Om du har ett eller flera automatiska utskick kopplade till listan måste du ta bort dem innan du kan radera listan. Det gör du i fliken ”Utskick”, under rubriken ”Automatiska utskick”, genom att klicka på det röda krysset i verktygskolumnen.

Har du många automatiska utskick kan du behöva trycka på ”Visa alla” för att hitta utskicken som berör listan. I kolumnen ”Lista” ser du vilken lista respektive automatiska utskick är kopplat till.

Relaterade artiklar/videon: