Hur skapar jag ett nytt prenumerationsformulär?

Under ”API & Formulär” har du möjlighet att skapa ett prenumerationsformulär som du kan dela på din webbplats och på sociala medier så att dina besökare och andra nyfikna kontakter kan klicka på för att prenumerera på ditt nyhetsbrev.

Steg 1: Skapa prenumerationsformulär

För att skapa ett prenumerationsformulär går du till översikten för ”API & Formulär”. Under ”Formulär & Länkar” klickar du på ”Lägg till formulär” för att skapa nytt prenumerationsformulär.

Prenumerationsformulär kan du använda för att samla in fler prenumeranter. Klicka på "Lägg till formulär" för att skapa ett nytt prenumerationsformulär.

Prenumerationsformulär kan du använda för att samla in fler prenumeranter. Klicka på ”Lägg till formulär” för att skapa ett nytt prenumerationsformulär.

Allmänt

I avsnittet ”Allmänt” fyller du i det namn du vill döpa ditt prenumerationsformulär till. Notera att detta namn är endast till för privat bruk och visas inte i det slutgiltiga prenumerationsformuläret.

Bild på hur fliken allmänt ser ut på sidan

Kontaktfält

I detta fält presenteras dina egna attribut. I detta avsnitt kryssar du för de attribut som formuläret ska innehålla. Detta moment är valfritt. Notera att fält såsom e-post, för- och efternamn är obligatoriska fält och attribut är valfritt att ha med i prenumerationsformuläret.

bild på hur fliken kontaktfält ser ut ii verktyget

Lista och avsändare

Under fältet lista väljer du vilken lista dina nya prenumeranter ska placeras i efter att de tackat ja på bekräftelsemailet. Listans namn visas för dina prenumeranter, så välj ett tydligt och beskrivande namn, men inte för långt, t.ex. ”Stål & Co:s månadsbrev” eller ”Gym-nytt”. Du får också möjlighet att välja avsändarnamn- och mail. Denna information visas i både prenumerationsformuläret och i det mail som skickas ut till den nya prenumeranten.

bild på hur fliken lista och avsändare ser ut i verktyget

Bekräftelsemail

Bekräftelsemailet skickas ut till nya prenumeranter så att de kan bekräfta sin prenumeration. Vi rekommenderar att du skriver ett personligt mail och passar på att hälsa prenumeranten välkommen, då ökar chansen att de bekräftar sin prenumeration. I bekräftelsemail har du möjlighet att fylla i ett ämne och ett meddelande som skickas ut på din begäran till dina nya prenumeranter.

Bild på hur bekraftlesemail ser ut i verktyget

Formulär inställningar

Under denna sektion har du möjligheten att påverka texten på skicka-knappen (den knappen som kunden klickar på efter att ha fyllt i alla sina uppgifter) samt vilken sida kunden kommer till efter att ha skickat iväg sin förfrågan om prenumerationsformulär.

bild på hur formuläret ser ut i verktyget

Du fyller i fältet ”Landningssida (URL)” för val av landningssida och ”Skicka text” för val av ord för ”skicka-knappen”. Slutligen klickar du på ”spara” för att skapa prenumerationsformuläret.

Steg 2: Använd prenumerationsformulär

I nästa steg generar systemet ett prenumerationsformulär till dig som du kan kopiera och klistra in i din webbsida som är redo att användas.

Du kan även välja att göra mindre justeringar eller större ändringar, som t.ex. ta bort ett eller flera attribut och sedan klicka på ”Spara” på nytt. På så sätt uppdateras formuläret och de nya uppgifterna registreras.

Under HTML-koden av prenumerationsformuläret så hittar du även en prenumerationslänk som systemet genererat för dig känner din otrygg i att arbeta med HTML. Denna prenumerationslänk sprider du på din webbsida, på Facebook och Twitter eller skicka med i ditt nyhetsbrev och så vidare för att potentiella kunder ska kunna anmäla sig till ditt nyhetsbrev.

Notera att länken leder till ett formulär på vår webbsida där kunden fylla sitt i för- och efternamn samt sin e-postadress innan denne anmäler dig till ditt nyhetsbrev.

bild på prenumerationsformular i verktyget

Relaterade artiklar/videon: