Importera kontakter i verktyget

För att dina mottagare ska kunna ta del av dina utskick behöver dina mottagare finnas på listan som du skickar till.

När du importerar dina kontakter, antingen genom att klippa och klistra eller via en fil, kopplar du e-postadresserna till en specifik lista. Du väljer sedan den listan när du väl ska skicka ut ditt brev.

I den här artikeln lär du dig hur du importerar en eller flera kontakter. Oavsett om kontakten redan ligger på en befintlig lista eller inte.

Innan du börjar

Här är några saker som är bra att veta innan du påbörjar processen.

 • En kontakt är en e-postadress. Kontakten kan du sedan koppla till en lista (prenumeration). Om kontakten ligger på två listor räknas det som två prenumerationer, men fortfarande som en kontakt.
 • Börja med att skapa alla listor som du vill använda.
 • Om du ska importera via en fil. Börja gärna med att läsa “Innan du importerar din fil”

 • Hur du lägger in en kontakt

  1. Gå till “Kontakter” > “Lägg till kontakt”.
  2. Fyll i informationen i respektive fält. Det enda obligatoriska fältet är fältet för e-postadressen.
  3. Klicka på “Hantera attribut” om du vill lägga in information på något av dina attribut.
  4. Klicka på “Lägg till prenumeration” för att lägga till kontakten på en lista.

  Notera att e-postadress är obligatoriskt och behöver fyllas i för att kunna lägga till en ny kontakt.
  5. Klicka på “Spara och återvänd”.

  Grymt jobbat – nu har du lagt till en kontakt.

  Importera flera kontakter samtidigt

  När du har listan klar. Om du vill importera gör du så här:

  1. Gå till “Kontakter” > “Importera kontakter”.
  2. Välj om du vill klippa och klistra eller importera kontakter från fil.

  Du har möjlighet att importera kontakter via Excel-fil och CSV-fil, filstorleken får inte överskrida 5 MB.

  2.1 Kopiera/ Klistra in

  1. Välj den lista som du vill att e-postadresserna ska hamna på.
  2. Klistra in, eller skriv, de e-postadresser som du vill ska vara med på den listan.
  3. Kryssa i checkrutan för att e-postadresserna tillhör dina egna kunder och/eller har godkänts för att ta
   emot utskick.
  4. Klicka på ”Fortsätt till sista steget”
  5. Ange vilken information som ska hämtas var. Ange vad som är en e-postadress, ett förnamn eller
   efternamn genom att matcha respektive fält med respektive rubrik.

  Grymt jobbat – nu finns dina kontakter i en lista.

  2.2 Importera kontakter från fil

  1. Välj vilken lista som du vill e-postadresserna ska finnas med på.
  2. Ladda upp filen som du vill importera genom att klicka på “Välj fil”.
  3. Kryssa i checkrutan för att e-postadresserna tillhör dina egna kunder och/eller har godkänts för att ta
   emot utskick.
  4. Klicka på ”Fortsätt till sista steget”


  5. Vill du komplettera med nya uppgifter för en eller flera befintliga så kan du uppdatera kontakterna med den nya informationen under importen.

  6. Ange vilken information som ska hämtas var. Ange vad som är en e-postadress, ett förnamn eller efternamn genom att matcha respektive fält med respektive rubrik.
  7. Klicka sedan på “Starta importering”.  Grymt jobbat – du har nu importerat dina kontakter till en lista.

  När själva importen är klar får du ett meddelande som sammanfattar:

 • hur många nya kontakter som skapats
 • hur många som uppdaterats
 • hur många nya prenumerationer som skapats
 • Du hittar också meddelandet under ”Mitt konto” > ”Meddelanden”.

  Om någon av de kontakter som importerats redan prenumererar på den angivna listan skapas ingen ny prenumeration.

  Innan du importerar din fil

  För att importen ska bli så enkel som möjligt kan du följa nedan steg.

  1. Öppna ett nytt kalkylark
  2. Skriv vad varje kolumn ska innehålla. Till exempel e-post, förnamn och så vidare. Det är viktigt att informationen ligger i varsin kolum.
  3. Klistra in informationen som du vill importera i respektive kolumn.
  4. Spara ner filen. Godkända format är csv eller excel-fil ( xls och xlsx)

  Grymt jobbat – nu är du redo att importera din fil.

  Uppdatera existerande kontakter

  Om du vill komplettera en eller flera befintliga kontakter med nya uppgifter kan du uppdatera dem med den nya informationen genom att importera kontakterna på nytt.

  Den nya informationen behöver då vara med på filen som du importerar. Under importen blir du tillfrågad om du vill uppdatera informationen för redan befintliga kontakter. Du väljer då att klicka för det alternativet innan du går vidare till nästa steg.

  Om det gäller en kontakt kan du också gå till “Kontakter” > söka på e-postadressen som du vill ändra på > klicka på e-postadressen för att redigera informationen. När du sedan har ändrat informationen kan du klicka på “Spara och återvänd”.

  Kan jag koppla ihop Get a Newsletter med mitt system via ett API?

  Ja, du använda vårAPI dokumentationför att koppla upp ditt system mot Get a Newsletter.