Kan jag göra mitt nyhetsbrev mer personligt genom att använda prenumerantens namn?

Du kan använda ett par olika attribut i ditt nyhetsbrev för att göra det mer personligt. Vi har förberett ett par attribut åt dig men du kan också skapa dina egna, kika på vår hjälpvideo för att lära dig mer om hur du skapar attribut.

bild för att spela hjälp video

De fördefinierad attributen är:

  • ##firstname## genererar prenumerantens förnamn. Kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet.

  • ##lastname## genererar prenumerantens efternamn. Kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet.

  • ##email## genererar prenumerantens e-postadress. Kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet.

  • ##view_online## genererar en länk för att visa nyhetsbrevet i en webbläsare. Kan endast användas i nyhetsbrevet.

  • ##unsubscribe## genererar en länk för att avsluta prenumerationen. Kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet.

  • ##confirmation_link## genererar en länk för att bekräfta prenumerationen. Kan endast användas i bekräftelsemailet.

Exempel på ett personligt mail. Detta mail inkluderar attributet ##firstname##

Exempel på ett personligt mail. Detta mail inkluderar attributet ##firstname##

Relaterade artiklar/videon: