Kan jag importera mina kontakter från mitt Apple-konto?

Är man en Apple användare så jobbar man med en fil med kontakter som finns med i en vCard-fil. Denna fil kan du importera till Get a Newsletter genom att först exportera kontakterna till en vCard och konvertera filen till en CSV-fil som du sedan kan importerar in i verktyget. Nedan förklarar vi hur du går tillväga.

Leta fram vCard-fil

Gå till applikationen ”Kontakter” på ditt Apple konto i din dator, iPad eller iPhone. Under rubriken iCloud brukar man oftast ha alla sina kontakter samlade, du väljer önskad grupp som du ska exportera (om andra alternativ finns) och sedan om du vill exportera antingen alla kontakter eller en specifik grupp till en vCard-fil.

vCardbild

Konvertera vCard till en Excel-fil

Sedan ska du konvertera ditt vCard med dina kontakter till en CSV-fil. Du kan använda valfritt program för att konvertera dina kontakter men i detta exempel använder vi ”Labs konverterar program”.

vcard program

I detta steg gör du följande:

  1. Du väljer vilken fil du vill konvertera genom att klicka på ”Välj fil”. Du väljer den exporterade vCard-filen som du tidigare exporterat.
  2. Sedan väljer du i fältet ”Format” vilket format du vill konvertera filen till. Du väljer att konvertera filen till en CSV-fil.
  3. Slutligen klickar du på knappen ”Convert”, detta innebär att programmet konverterar ditt vCard till en CSV-fil och filen hamnar bland dina hämtade filer.

Importera kontakter från textfil till verktyget

I nästa steg ska du importera dina kontakter till vårt verktyg, i texten förklaras två olika sätt att importera

1. Infoga fil

I verktyget har du möjlighet att infoga CSV-filer och Excel-filer (xls eller xlsx), notera dock att filstorleken inte får överstiga 5 MB. Infoga din CSV-fil genom att gå till fliken ”Kontakter” och sedan på ”Importera Kontakter”. Du ska välja att importera kontakter från en fil. Genom att klicka på knappen ”välj fil” så får du möjlighet att ladda upp din CSV-fil. Slutligen går du vidare till sista steget där du får matcha värden- se nedan.

Du har möjlighet att importera kontakter via Excel-fil och CSV-fil, filstorleken får inte överskrida 5 MB.

Du har möjlighet att importera kontakter via Excel-fil och CSV-fil, filstorleken får inte överskrida 5 MB.

Vill du komplettera med nya uppgifter för en eller flera befintliga så kan du uppdatera kontakterna med den nya informationen under importen. Notera att den nya informationen ska vara uppdaterad i CSV-filen innan importen då du under importeringen blir tillfrågad om du vill uppdatera informationen för redan befintliga kontakter. Du väljer då att klicka för det alternativet innan du går vidare till nästa steg.

2. Matcha värden

I nästa steg får du slutligen välja vad som är e-postadress, förnamn och efternamn (och eventuella attribut). Här anger du vad i den importerade informationen som är e-postadress, förnamn och efternamn (och eventuella extra attribut). Notera att du måste ange vilket fält som är e-postadress, övriga fält är valfria.

De fält du inte kopplar till något värde d.v.s. de fält du lämnar blankt läggs inte till i kontaktlistan. Detta innebär att värdena för de kontakter du redan har ändras inte heller för de fälten.

3. Slutför importen

När du är klar klickar du på ”Slutför importen” så importeras kontakterna. När importen är klar kommer du att få ett meddelande från oss som förklarar hur många nya kontakter som skapades, hur många som uppdaterades samt hur många nya prenumerationer som skapats.

Relaterade artiklar/videon: