Klippa och klistra in kontakter från en textfil

Du kan klistra in dina kontakter direkt från t.ex. en Excel-fil. Var noggrann med att ha förnamn, efternamn och e-postadress i separata kolumner. Tänk på att du får ha max en kontakt per rad. Klipper du ut innehållet direkt från en Excel-fil så blir det automatiskt en kontakt per rad när du sedan klistrar in informationen i verktyget.

ar noggrann med att ha förnamn, efternamn och e-postadress i separata kolumner.

ar noggrann med att ha förnamn, efternamn och e-postadress i separata kolumner.

Notera att varje rad måste innehålla kontaktens e-postadress men du kan också få med annan information såsom för- och efternamn och attribut t.ex. stad, kön etc.

Vill du komplettera med nya uppgifter för en eller flera befintliga så kan du uppdatera kontakterna med den nya informationen vid importen. Den nya informationen ska vara uppdaterad redan i Excel-filen innan importen då du under importeringen blir tillfrågad om du vill uppdatera informationen för redan befintliga kontakter. Du väljer då att klicka för det alternativet innan du går vidare till nästa steg.

Matcha värden

Oavsett vilken metod du väljer för att importera dina kontakter så kommer du i det sista steget få matcha värden. Detta innebär att du får ange vad i den importerade informationen som är en e-postadress, ett förnamn och efternamn (och eventuella attribut). Notera att du måste ange vilket fält som är en e-postadress, övriga fält är valfria.
De fält du inte kopplar till något värde d.v.s. de fält du lämnar blankt läggs inte till i kontaktlistan. Detta innebär att värdena för de kontakter du redan har ändras inte heller för de fälten.

De fält du inte kopplar till något värde d.v.s. de fält du lämnar blankt läggs inte till i kontaktlistan. Detta innebär att värdena för de kontakter du redan har ändras inte heller för de fälten.

De fält du inte kopplar till något värde d.v.s. de fält du lämnar blankt läggs inte till i kontaktlistan. Detta innebär att värdena för de kontakter du redan har ändras inte heller för de fälten.

När du är klar klickar du på ”Slutför importen” så importeras kontakterna. När importen är klar kommer du få ett meddelande från vårt system som återfinns i fliken ”Meddelanden” och visar en sammanfattning av hur många nya kontakter som skapades, hur många som uppdaterades samt hur många nya prenumerationer som skapades (om någon av kontakterna som importerades redan prenumererade på den angivna listan så skapas ingen ny prenumeration där).

★ Tips:

Om du saknar något val i listan över värden, t.ex. förnamnet, så beror det förmodligen på att första kontakten i listan saknar det värdet. Prova då att lägga en annan kontakt först i listan istället, någon som har alla värden ifyllda (e-postadress, förnamn, efternamn och eventuella extra attribut).