Layoutbrytningar i Blockeditorn

Att du får ett varningsmeddelande om att ditt utkast är för brett beror på att du någonstans i ditt utkast har ett ord som är för stort eller för långt för att blockeditorn ska kunna radbryta det. Istället breddas ditt utkast och detta medför att layouten rubbas och ”bryts”. Nedan visar vi exempel på var felet kan ligga. För att ditt utskick ska se snyggt ut i alla e-postklienter är det bra om du korrigerar felet.

För stora rubriker

Rubriken är så pass stor och lång att det trycker ut vänsterkolumnen. Detta löser du genom att minska rubrikstorleken eller genom att formulera dig i flera ord så att rubriken radbryts.

Har du för lång rubrik så kan det byta layouten. Gör den istället mindre eller ersätt den med en kortare text.

Har du för lång rubrik så kan det byta layouten. Gör den istället mindre eller ersätt den med en kortare text.

För långa ord i sidokolumnen

Blockeditorn radbryter inte sammansatta ord. Därför kan det bli problem om man skriver väldigt långa ord eller webbadresser som i fallet ovan. Detta löser du genom att lägga din länk bakom text. Markera det ord du vill länka och klicka på kedjeikonen för att skapa din länk. Där skriver du in webbadressen och klickar på Infoga. Spara blocket så är du klar!

Dela gärna upp din text, inför radbrytning för att undvika layoutbrytning.

Dela gärna upp din text, inför radbrytning för att undvika layoutbrytning.

För långa ord i textblocken

Utskrivna mailadresserna riskerar att vara för långa och trycka ut ditt utkast så att det blir alldeles för brett. Detta löser du exempelvis genom att göra mailadressen till en länk. Byt ut mailadressen till något kortare, exempelvis ”Skicka ett mail”, markera sedan detta och klicka på kedjeikonen för att skapa en länk. När du länkar en mailadress kan du skriva mailto: och sedan själva mailadressen, alltså mailto:support@getanewsletter.com. När mottagarna sedan klickar på länken omdirigeras de till sin e-postklient och kan då direkt skicka ett mail till den angivna adressen.

Inför radbrytning, dela upp ord med hjälp av bindestreck eller byt ut ordet för att undvika layoutbrytningar.

Inför radbrytning, dela upp ord med hjälp av bindestreck eller byt ut ordet för att undvika layoutbrytningar.

Dessa är de vanligaste anledningarna till varför ditt utskick breddas och du får ett varningsmeddelande högst upp i blockeditorn.

Relaterade artiklar/videon: