Mallar- Genomgång

På sidan ”Mallar” ser du en översikt över de mallar du har skapat (senast ändrade/skapade mallen visas först). Mallarna är så att säga för-sparade nyhetsbrev där du har lagt in den generella strukturen för en viss typ av nyhetsbrev eller utskick. När det sedan är dags att faktiskt skicka nyhetsbrevet/utskicket så fyller du på med den information som är aktuell just då.

Mallens egenskaper

Under ”Mallar” hittar du samtliga sparade mallar. Mallarna är kronologiskt ordnade efter vilket som sparades senast. Du kan klicka på mallens namn för att redigera den.

Mallar

Ämne

Rubriken ”Ämne” presenterar det namn som du angett för din mall, har du inte angivit något namn så fyller systemet automatiskt i ämnet med det namn på mallen som du valt vid skapandet av mallen. Genom att klicka på mallen så kommer du till vår blockeditor alt. vår avancerade redigerare.

Uppdaterad

Rubriken ”Uppdaterad” visar senast gjorda ändring på ditt utkast och hamnar längst upp på listan under fältet ”Uppdaterad”.

Verktyg

Rubriken verktyg visar olika alternativ som du kan åstadkomma med dina mallar. Bland de finns möjligheten att förhandsgranska, redigera, duplicera och radera din mall samt skapa ett utskick av din mall. Vi går igenom dessa funktioner nedan.

Verktyg för att hantera mallar

Mallar evrktyg

Förhandsgranska mall

Genvägen förhandsgranska öppnar en förhandsgranskning av mallen i ett nytt fönster.

Redigera mall

Ikonen redigera mall ger dig möjligheten att redigera din mall. Genom att klicka på ikonen öppnas mallen så att du kan göra ändringar i den.

Duplicera mall

Genvägen duplicera mall ger dig möjligheten att skapa en kopia av mallen. Kopian läggs högst upp i listan med namnet ”Kopia av [ursprungliga mallens namn]”.

Radera mall

Radera mall ger dig möjligheten att fullständigt radera din mall. Du kommer först till en varningssida där du får bekräfta att du verkligen vill radera mallen. Vill du inte radera mallen återgår du till översikten för dina mallar.

Skapa ett utskick

Vill du skapa ett utskick av din mall så har du möjlighet att klicka på ikonen som föreställer ett flygplan. Mallen öppnas då som ett utskick som du kan redigera innan du slutligen skickar ut det som ett nyhetsbrev. Väljer du att spara ditt utskick så läggs det bland dina utkast på sidan ”Utskick”. Mallen däremot finns kvar som den var bland dina mallar.

Relaterade artiklar/videon: