Rapporter – Genomgång

När du går in på Rapport-fliken kan du enkelt följa upp dina nyhetsbrev och automatiska utskick, t.ex. se hur många prenumeranter som har öppnat det och vilka länkar de har klickat på. I rapportöverblicken får du två listor med rapporter, en med dina senast skickade nyhetsbrev och en för dina automatiska utskick. För att du enkelt ska kunna få en överblick har vi begränsat listorna till fem utskick i varje. Har du fler och vill se de andra kan du klicka på ”Visa alla” under respektive lista.

Rapportens Egenskaper

Under rubriken ”Rapporter” hittar du alla rapporter för dina nyhetsbrev- dvs. alla klassiska e-postutskick som är gjorda till en eller flera listor samt en lista med alla dina rapporter för respektive automatiska utskick- dvs. de mail som går ut till prenumeranter en viss tid efter det att deras prenumeration blivit bekräftad. Det kan t.ex. vara ett välkomstmail eller uppföljningsmail efter en månad. Nedan går vi igenom rapporteringsverktygets egenskaper och beståndsdelar.

Denna rapport visar en vy för vanliga (skickade) mail.

Denna rapport visar en vy för vanliga (skickade) mail.

Denna rapport visar en vy för automatiska utskick.

Denna rapport visar en vy för automatiska utskick.

Rapport

Under rubriken ”Rapport” ser du namnet på rapporten, dvs. ämnet för nyhetsbrevet och det prenumeranterna fick se som rubrik för nyhetsbrevet i sitt e-postklient. Genom att klicka på det kan du gå in och se en mer detaljerad rapport innehållande statistik och siffror som visar hur det gått för ditt nyhetsbrev.

Skickat/Skickat efter

I de klassiska rapporterna- d.v.s. i de rapporter som avser skarpa och schemalagda utskick- under rubriken ”Skickad” ser du datumet för när nyhetsbrevet skickades ut till prenumeranterna. Detta är även datumet då rapporten först skapades eftersom vi skapar den i samband med att utskicket görs. Det du dock bör tänka på är att en rapport är ett levande dokument, dvs. det uppdateras löpande när dina prenumeranter öppnar ditt nyhetsbrev, klickar på en länk eller liknande.

I rapporten över dina automatiska utskick presenteras det istället när utskicket går iväg till prenumeranterna, dvs. hur lång tid efter det att en prenumeration är tillagd och bekräftad.

Om det t.ex. står ”3 månader, 6 dagar, 17 timmar” innebär det följande:

  1. 2011-01-01 10:00 : Kalle skriver upp sig på listan ”Exempellista”.

  2. 2011-01-01 10:30 : Kalle bekräftar sin prenumeration och det automatiska utskicket planeras utifrån den aktuella tiden.

  3. 2011-04-08 03:30 : Utskicket går iväg till Kalle och rapporten uppdateras med att utskicket har gått iväg till Kalle. (Dvs. 3 månader, 6 dagar, 17 timmar efter att prenumerationen bekräftades.)

Kom ihåg att en ”månad” i det här fallet är lika med 30 dagar, oavsett hur långa kalendermånaderna är.

Lista

Under rubriken ”Lista” ser du den eller de listor nyhetsbrevet har skickats ut till. Det är alltså listorna som dina kontakter prenumererar på. För automatiska utskick så är det endast de prenumeranter som skriver upp sig efter att du har skapat det automatiska utskicket som kommer att få utskicket. Med andra ord så kommer inte kontakter som redan fanns med på listan få det automatiska utskicket.

Skickat till

Under rubriken ”Skickat till” ser du det totala antalet prenumeranter som nyhetsbrevet har gått ut till. Skulle nyhetsbrevet vara under utskick, får du även med hur många procent av prenumeranterna som har fått det än så länge.

För automatiska utskick uppdateras dessa siffror löpande eftersom utskick görs till varje ny prenumerant baserat på den tiden du har ställt in (den som står under rubriken ”Skicka efter”). Utskicket går alltså inte ut till gamla prenumeranter, utan endast till nya. Det innebär också att den kommer att vara noll fram tills dess att någon prenumerant varit bekräftad lika lång tid som du angett under ”Skicka efter”.

Öppnad

Under rubriken ”Öppnade” ser du andelen prenumeranter som har öppnat ditt nyhetsbrev.
Tänk på att vi endast kan räkna de prenumeranter som visar bilderna alternativt klickar på någon länk p.g.a. tekniska begränsningar, det innebär att den verkliga siffran kan vara något högre än den vi presenterar. Vill du veta hur många prenumeranter det är som har öppnat istället för andelen i procent går du helt enkelt in på den detaljerade visningen genom att klicka på rapportnamnet. Där hittar du även information om studsar, länkklick m.m.

Verktyg

Under rubriken ”Verktyg” hittar du ett par verktyg som du kan använda för rapporten. För att komma åt samtliga verktyg, t.ex. kunna sprida nyhetsbrevet i sociala medier, gå in på den detaljerade rapporten genom att klicka på rapportnamnet.

Verktyg för att hantera rapporter

Visa i webbläsaren

Med verktyget ”Visa i webbläsaren” öppnar du webbversionen av nyhetsbrevet i ett nytt fönster, t.ex. om du är osäker på vilket nyhetsbrev rapporten gäller. Du kan också använda länken för att ge folk som inte prenumererar på nyhetsbrevet tillgång till det – publicera länken på din webbplats eller på din blogg.

Använd nyhetsbrev som grund

Med verktyget ”Använd nyhetsbrev som grund” skapar du ett helt nytt utskick med det här nyhetsbrevet som grund, dvs. vi tar en kopia av det utskickade nyhetsbrevet som du kan redigera och sedan skicka på nytt.

Radera rapport

Med verktyget ”Radera rapport” raderar du hela rapporten och alla dess uppgifter. Vi rekommenderar att du endast raderar rapporter för nyhetsbrev du t.ex. har testat med eftersom det kan vara bra att kunna gå tillbaka för att se historiken över hur det har gått tidigare.

Relatera artiklar/videon: