Schemalagda utskick – Genomgång

Fliken ”Utskick” ger dig en översikt över alla dina utskick – från utkast till redan skickade. På sidan för utskick kan du också skapa nya utskick, komma till dina rapporter och skicka iväg de utskick du har förberett. Bland utskick så finns det möjlighet att skapa schemalagda utskick. Om du har schemalagt ett utskick så att det skickas på ett visst datum/klockslag så visas rubriken ”Schemalagda utskick”, med en lista över de utskicken. Du kan välja att stoppa ett schemalagt utskick genom att klicka på stoppknappen, det placeras då högst upp under dina utkast igen.

Schemalagda utskickets egenskaper

Under rubriken ”Schemalagda utskick” hittar du en lista med alla planerade/schemalagda utskick. Utkasten är kronologiskt ordnade efter vilket som sparades senast.

Schemalagt utskick

Ämne

Rubriken ”Ämne” presenterar det namn som du angett för ditt schemalagda utkast, har du inte angivit något namn så fyller systemet automatiskt i ämnet med namnet på mallen som du valt för utkastet.

Skickas

Rubriken avser dag och tidpunkt då utskicket ska gå iväg som ett nyhetsbrev till en eller flera listor.

Lista

Rubriken ”Lista” påvisar vilken lista det schemalagda utskicket är kopplat till och nyhetsbrev skickas iväg till.

Verktyg

Rubriken verktyg visar olika alternativ som du kan åstadkomma med ditt utkast. Bland de finns möjligheten att förhandsgranska, se hur det gått för ditt automatiska utskick, duplicera utkastet och mycket mer. Nedan går vi igenom alla funktioner.

schemalagt utskick verktyg

Verktyg för att hantera schemalagda utskick

Under verktyg, som ovannämnt, hittar du genvägar för nedanstående åtgärder som vi ska gå igenom och förtydliga ytterligare.

Förhandsgranska schemalagt utskick

Denna genväg visar en förhandsgranskning av ditt utskick i ett nytt fönster.

Ändra utskickstid för schemalagt utskick

Denna genväg låter dig ändra tidpunkten när utskicket ska skickas.

Skapa ett nytt utkast baserat på detta utskick

Denna genväg öppnar en kopia av utskicket i redigeringsläge, så att du kan skapa ett nytt utskick utifrån det du redan har skickat.

Stoppa schemalagt utskick

Denna genväg stoppar det planerade utskicket. Den schemalagda tiden tas bort och utskicket flyttas till ”Utkast”.

★ Tips:

Vissa verktyg, som att skicka ett utskick till nytillkomna prenumeranter eller sprida det i sociala medier (Facebook, Twitter o.s.v.), hittar du under rapporten för respektive utskick.

Relaterade artiklar/videon: