Självfakturering

För att förenkla utbetalningsprocessen av intjänad provision använder vi självfakturering. Det innebär att vi, Get a Newsletter, utfärdar en faktura i användarens namn i samband med utbetalning av provision. Självfakturan kommer finnas tillgänglig för nedladdning så fort utbetalning begärts och den bokförs som om det var du som utfärdade fakturan, alltså med utgående moms.

Kom igång

Det enda du behöver göra är att ange dina uppgifter på ”Begär utebetalning”-sidan i verktyget nästa gång du vill betala ut din intjänade provision. Då skapar vi fakturan i ditt namn och betalar dig inom 10 dagar. Både för din intjänade provision samt självfakturan finns tillgänglig för din bokföring.