Starta automatiskt utskick – Genomgång

Automatiska utskick hjälper dig med att automatiskt skicka ett nyhetsbrev på en viss tid och i en viss ordning. Du kan till exempel skapa ett välkomstmail som automatiskt skickas ut när en person börjar prenumerera på ditt nyhetsbrev.

I denna artikel för du lära du hur du skapar ett automatiskt utskick.

Innan du börjar

 • Du skapar själva utskicket som ska gå ut automatiskt precis som en vanligt, men istället för att skicka ut nyhetsbrevet direkt väljer du alternativet ”Starta automatiskt utskick”
 • Ditt utskick kommer bara skickas till nya prenumeranter, inte till de kontakter som redan prenumererar, på listan som du har kopplat utskicket till.
 • Varje automatiskt utskick kan bara kopplas till en lista. Skulle du vilja skicka samma automatiska utskick till flera olika listor så kan du göra kopior av utskicket och sedan koppla till utskicket till respektive lista.
 • Du kan ange tiden i timmar, dagar, veckor eller månader – eller kombinera dem. Du kan bara ange tiden i heltal (”2″ timmar är ok, men inte ”2,5″ timmar). Om du sätter alla tidsfält till ”0″ så kommer utskicket gå ut så snart prenumerationen har bekräftats.

 • Skapa ett automatiskt utskick

  När du känner dig klar med utskicket klickar du ”Skicka” > “Starta automatiskt utskick”. Du kommer du till en sida där du:

  1. Väljer lista som ska vara kopplad till utskicket
  2. Skriver vilken ämnesrad du vill ha och välj vilken e-postadress som ska stå som avsändare
  3. Ställer in hur lång tid efter det att en kontakt har bekräftat sin prenumeration som utskicket ska skickas. Tiden räknas från att personen har bekräftat sin prenumeration.
  4. När du känner dig klar klickar på “Starta automatiskt utskick” för att sätta igång utskicket.

  Grymt jobbat – från och med nu så kommer prenumeranter som bekräftar sin prenumeration på listan att få utskicket automatiskt.

  Själva utskicket hittar du nu under rubriken ”Automatiska utskick” när du går till ”Utskick”. Där kan du också pausa det genom att klicka på -ikonen, längst till höger på samma rad som utskicket.

  Redigera ett automatiskt utskick

  Genom att klicka på paus ikonen kan du göra ändringar i innehållet, eller ändra när uskicket ska gå ut. När du har gjort dina förändringar kan du sätta igång utskicket igen genom att klicka på play-ikonen.