Vad innebär en aktiv prenumeration?

Om en prenumeration är aktiv så innebär det att kontakten har bekräftat att hen vill ta del av dina nyhetsbrev. Alla dina prenumerationer hittar du under fliken ”Prenumerationer”, där kan du också se vad hen har för status på prenumerationen, d.v.s. om hen avslutat eller är fortsatt prenumerant på ditt nyhetsbrev.

bild på hur du får till prenumerationer

Under fältet ”Status” ser du en grön bock (✓) om prenumerationen är aktiv och ett rött kryss (☓) om prenumerationen är avslutad. Med en aktiv prenumeration kan du skicka ut nyhetsbrev till kontakten fram tills att denne väljer att avsluta sin prenumeration.

bild på hur prenumerationen status ser ut i verktyget

Relaterade artiklar/videon: