Vad innebär en avslutad prenumeration?

Om en kontakt har avslutat sin prenumeration, eller om du har gått in och avslutat den åt hen så visas det ett rött kryss (☓) under fältet ”Status”. Under fältet ”Avslutad” får du information om när det skett.

bild på hur avslutad prenumeration ser ut i verktyget

★ Tips:

Skulle någon kontakt ha avslutat sin prenumeration av misstag, eller helt enkelt ångrat sig, så kan du enkelt gå in på kontakten genom att klicka på e-postadressen och välja att aktivera prenumerationen på nytt. När du aktiverar prenumerationen på nytt måste du skicka ut en förfrågan om bekräftelse eftersom statusen kommer att vara ”Avslutad” tills dess att kontakten bekräftar sin prenumeration igen. Detta eftersom det inte ska gå att lägga till avslutade prenumerationer om och om igen utan att kontakten godkänner detta.

Relaterade artiklar/videon: