Vilka attribut är aktuella i verktyget?

Nedanstående attribut kan du använda i dina utskick (i både blockeditorn samt i vår avancerade redigerare) för att skicka iväg ett personligt nyhetsbrev. Det gör du genom att referera till en av nedanstående kod som vi fördefinierat åt dig och är aktuella i vårt verktyg.

De fördefinierade och standard attributen är:

• ##firstname## ger prenumerantens förnamn (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)
• ##lastname## ger prenumerantens efternamn (kan användas i nyhetsbrevet och bekräftelsemailet)

bild på hur du lägger till attribut i verktyget

Relaterade artiklar/videon: