Vårt spamfilter släpper inte igenom nyhetsbrev från Get a Newsletters – vad kan vi göra?

När du skickar nyhetsbrev till många mottagare på samma företag och de inte får ditt nyhetsbrev kan det bero på att deras spamfilter inte släpper igenom våra mail. Många gånger ser det misstänkt ut om det är flera personer på samma företag som får samma mail ungefär samtidigt. För att lösa problemet kan du be deras IT-ansvariga att vitlista oss i sitt spamfilter för att försäkra dig om att mottagarna får nyhetsbreven som de ska. Skicka adressen till denna sida så brukar de fixa resten.

IP-adresser

Avsändande domän inom parantes

91.123.194.89 (loke.getanewsletter.com, getanewsletter.com som avsändare)
91.123.194.90 (oden.getanewsletter.com, getanewsletter.com som avsändare)
91.123.194.4 (gansend.com)
91.123.194.5 (gansend1.com)
91.123.194.6 (gansend2.com)
91.123.194.7 (gansend3.com)
91.123.194.8 (gansend4.com)
91.123.194.9 (gansend5.com)
91.123.194.47 (gansend6.com)
91.123.194.51 (gansend7.com)
91.123.194.211 (gansend8.com)
91.123.194.239 (gansend9.com)
91.123.194.2 (mta-11.gansend1.com)
91.123.194.46 (mta-53.gansend1.com)
91.123.194.3 (mta-16.gansend2.com)
91.123.194.221 (mta-56.gansend2.com)
91.123.194.50 (mta-57.gansend2.com)

Relaterade artiklar/videon: